Βελτιστοποίηση της αμπελουργικής τέχνης

Στοχευμένη χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, κλπ.

Χρήση UAVs

Σαρώσεις με UAV, εξοπλισμένα με φασματικές κάμερες

Αισθητήρες IoT

Μετεωρολογικοί σταθμοί μικρής κλίμακας και αισθητήρες θερμοκρασίας/υγρασίας

Πρόβλεψη ασθενειών

Βελτιστοποίηση δεικτών όπως NDVI, PRI, TCARI and OSAVI.

Η αποστολή!

Η εκδημοκράτηση της αμπελουργίας ακριβείας

To έργο Oenolytics προσφέρει μια ολιστική λύση αμπελουργικής ακριβείας που περιλαμβάνει υπερφασματική χαρτογράφηση βασισμένη σε ΣμηΕΑ, η οποία θα πωλείται σε τιμή τάξης μεγέθους χαμηλότερη από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή της, στοχεύοντας συγκεκριμένα στους μικρούς αμπελώνες της ΕΕ. Αξιοποιεί τις επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις που επιτεύχθηκαν από την IKH, μια δυναμική ΜΜΕ με παρουσία σε δύο χώρες που προσφέρει λύσεις IoT αιχμής, την QCell, μια startup με υποστήριξη VC σε stealth mode που εστιάζει στην υπερφασματική απεικόνιση και την UCanDrone μια ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας με εξειδίκευση σε κατασκευή ΣμηΕΑ και εφαρμογές σε γεωργική τοπογραφία.
Η λύση μας θα αφαιρέσει περισσότερους από 570 τόνους φυτοφαρμάκων, >23.000 τόνους λιπασμάτων και θα επιτρέψει μείωση κόστους 48,9 εκατ. ευρώ και αύξηση εσόδων 68,1 εκατ. ευρώ για την αμπελουργική βιομηχανία της ΕΕ.

Η λύση μας!

IoT, ΣμηΕΑ και μια καινοτόμα πολυφασμτική κάμερα.

To έργο Oenolytics εισάγει μια πραγματική αλλαγή στην αμπελουργία ακριβείας παρέχοντας μια ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει τηλεπισκόπηση μέσω ΣμηΕΑ σε πρωτοφανή τιμή λιανικής και με ευκολία στη χρήση με τη βοήθεια έξυπνων φορητών συσκευών ακόμα και μη ειδικούς. Η λύση έχει βασιστεί σε επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις που έχουν επιτευχθεί από τους εταίρους της κοινοπραξίας. Η υπερφασματική απεικόνιση (HSI) προσφέρει υψηλές δυνατότητες ως μη επεμβατικό διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση ασθενειών, σε πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία από τις κοινές πολυφασματικές κάμερες που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος.